Please pray and do something for Nepal for those who are flood victims: नेपाल लगायत सन्सारका बिभिन्न देश्मा छरिएर रहेका नेपाली इसाई दाजु-भाइ, तथा दिदि-बहिनी हरुलाई एक चुनौती | हाम्रो देश २०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्पले ध्वस्तबाट शिर ठाडो गर्न नपाउदै तरईमा बाढिले कयो घर परिवार बिडित भएकाछन र कयो मानीश्हरु बिस्थापित भ्एका छन । एक तथ्यन्क अनुसार, बाधी पहिरो द्वार २८ जिल्लामा ९१,३९६ घर्, ४६०,८६४ जन्सन्ख्य बिस्थापित छन । यस्तो बेलामा यहाँहरुले नेपालका बिडित ब्यक्ति, परिवारुहरुको लागी केहि गर्नसक्नु भयोभने राम्रो हुन सक्छ । सहयोग कुनैपनी नेपाली, संस्था मन्दली बाट गरेपनी हुन्छ । यदी यु भि एन द्वारा गर्न चाहानु हून्छ भने हामिलाई सम्परक गर्नुहोला | An appeal to all diaspora Nepali brothers and sisters.… MehrSource

Pin It on Pinterest

Shares
Share This